Đặt ghế ngồi với chỗ để chân rộng hơn

Hành khách có thể chọn ghế ngồi trực tuyến với chỗ để chân rộng hơn hoặc gọi điện đến phòng vé Cathay Pacific đã đặt vé trước đó. Thời gian chọn ghế ngồi trước 24 tiếng so với giờ khởi hành hoặc tại thời điểm làm thủ tục ở quầy check in.

Hành khách lựa chọn ghế ngồi với chỗ để chân rộng hơn sẽ phải đóng thêm một khoản phí do Cathay Pacific & Cathay Dragon chỉ định. Số lượng ghế ngồi với chỗ để chan thoải mái là có hạn và được phục vụ theo nguyên tắc: đến trước sẽ được phục vụ trước.

Cathay Pacific with extra-legroom seat

Thủ tục để đăng ký ghế ngồi với chỗ để chân rộng hơn

Hành khách cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hãng hàng không Cathay Pacific trong trường hợp nhận được ghế ngồi có chỗ để chân rộng hơn.

Hoàn tiền đặt ghế ngồi có chỗ để chân rộng

Hãng hàng không Cathay Pacific & Cathay Dragon có toàn quyền đối với việc xác định hành khách có đủ tiêu chuẩn để nhận được ghế ngồi tại vị trí có chỗ để chân rộng hơn hay không. Trong trường hợp hành khách không đủ điều kiện / tiêu chuẩn ngồi tại vị trí ghế ngồi có chỗ để chân rông, Cathay Pacific có thể bố trí lại chỗ ngồi hạng ghế phổ thông bình thường trước hoặc trong chuyến bay mà không hoàn lại phí đặt chỗ ngồi có chổ để chân rộng hơn.

Đăng ký ưu tiên nhận ghế ngồi có chỗ để chân rộng hơn

Hành khách có thể xem thông tin về vị trí ghế ngồi có chỗ để chân rộng hơn tại: thông tin du lịch > chuyến bay > đội bay & máy bay. Hành khách sẽ được bố trí vị trí ghế ngồi có chỗ để chân rộng hơn sau khi thanh toán đầy đủ các loại phí do Cathay Pacific quy định.

Hoàn tiền đặt ghế ngồi có chỗ để chân rộng

Theo quy định của Cathay Pacific, hành khách sẽ không được hỗ trợ hoàn lại tiền đặt ghế ngồi có chỗ để chân rộng hơn trong các trường hợp đổi vé sang một chuyến bay khác, hủy chuyến bay hoặc tự thay đổi chuyến bay.

Quy định hoàn tiền khi đặt ghế ngồi có chỗ để chân rộng hơn

Hãng hàng không Cathay Pacific hỗ trợ hoàn tiền đặt ghế ngồi có chỗ để chân rộng hơn cho hành khách trong các trường hợp:

  • Chuyến bay bị gián đoạn.
  • Chuyến bay bị hủy.
  • Chuyến bay nối tuyến do Cathay Pacific và Cathay Dragon thực hiện bị hoãn do đặt lại thời gian bay.

Phương thức hoàn trả lại tiền đăng ký ghế ngồi có chỗ để chân rộng hơn được Cathay Pacific thanh toán giống như hình thức thanh toàn ban đầu khi mua vé của hành khách, trong khoảng thời gian 1 tháng.