Hành lý xách tay quá khổ Cathay Pacific

Hành lý xách tay quá khổ

Trong trường hợp hành lý mang theo trên chuyến bay của hành khách có kích thước quá lớn, quá khổ hoặc cá loại hành lý lớn có giá trị cao, hành... Đọc tiếp